Druki do pobrania

DRUKI obowiązujące w roku 2023

PDFTurnus rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (990,62KB)
PDFSprzę rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.pdf (890,54KB)
PDFSport kultura rekreacja i turystyka - Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu kultury rekreacji i turystyki.pdf (937,84KB)
PDFPrzedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (1,09MB)
PDFLikwidacja barier w komunikowaniu się - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf (824,92KB)
PDFLikwidacja barier technicznych - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.pdf (920,38KB)
PDFLikwidacja barier architektonicznych - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.pdf (882,18KB)

  

 

 

 

DRUKI na rok 2022

PDFTurnus rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.pdf (721,24KB)
PDFSport Kultura Turystyka i Rekreacja Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.pdf (938,93KB)
PDFSprzęt rehabilitacyjny - Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.pdf (878,35KB)
PDFBariery w komunikowaniu się - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.pdf (1,25MB)
PDFPrzedmioty ortopedczne - Wniosek o dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.pdf (768,49KB)
PDFBariery architektoniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych RS LBA.pdf (707,58KB)
PDFBariery techniczne - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.docx.pdf (846,75KB)


 

 

DRUKI na rok 2021

PDF2021 turnus Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabiltacyjnego.pdf (335,00KB)
PDF2021 tech Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.pdf (1,18MB)
PDF2021 sprzęt reh Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych.doc.pdf (792,47KB)
PDF2021 Sport, kultura rekreacja, turystyka Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych..pdf (354,24KB)
PDF2021 ortpomWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzemia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (797,57KB)
PDF2021 kom Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.doc.pdf (1,14MB)
PDF2021 arch Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.doc.pdf (1,16MB)