Punkt Interwencji Kryzysowej

pd.jpeg

 

PRZY

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

W GŁUBCZYCACH

                                                                                                

UL. SOBIESKIEGO 5a

48 – 100 GŁUBCZYCE

         poniedziałek - piątek:  od  7.00 do 15.00

 

 

TEL.  77 485 08 17

 

Punkt Interwencji Kryzysowej znajduje się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5a

Z porad Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysów. Osoby, które odczuwają lub doświadczają wydarzeń, sytuacji trudnych, nie do zniesienia – które często wynikają z nagłych zmian zachodzących w życiu, przypadkowych zdarzeń.

Zgłaszającym się do naszego Punktu osobom udzielamy takich form pomocy jak:

- porady prawne – w szczególności : sporządzanie pism procesowych, informowanie o procesie postępowania w danej sytuacji, także podstawowych rad jak np. zachować się na sali rozpraw 

-  porad psychologa -poprzez konsultacje, wsparcie psychologiczne,

-  porad pracownika socjalnego

-  terapeuty uzależnień

Bardzo dużą liczbę osób korzystających z naszych porad stanowią ofiary przemocy domowej.

W zdecydowanej większości były to kobiety, które doznawały przemocy ze strony swoich partnerów. Znacznie większa liczba osób pokrzywdzonych zaznacza, że sprawcy przemocy domowej działają pod wpływem alkoholu.

Ofiary przemocy domowej kierowane są często do naszej instytucji w wyniku współpracy głównie z Policją, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, Zespołami Interdyscyplinarnymi przy Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu  powiatu głubczyckiego.

Współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ma szczególny charakter , ponieważ ma miejsce wymiana informacji o sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty . Spośród   rodzajów przemocy domowej najczęściej pojawiała się przemoc psychiczna (wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie, izolacja). Natomiast w nieco mniejszej ilości pojawiała się przemoc  fizyczna (tj. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, rzucanie przedmiotami). Należy wspomnieć również, że w każdym przypadku występowania przemocy  fizycznej pociągało także stosowanie przez  sprawcę przemocy  psychicznej.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Głubczycach  udziela pomocy bezpłatnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w konfliktowych sytuacjach rodzinnych , trudnościach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych , uzależnień , problemach emocjonalnych oraz innych doświadczeń  traumatycznych .W zakresie naszych kompetencji będziemy się starać pomóc osobom zgłaszającym się do naszej instytucji poprzez motywowanie do skorzystania z oferty pomocowej, przez uważne wysłuchanie ,okazanie szacunku i zrozumienia w zaistniałej indywidualnej sytuacji kryzysowej.