Aktywny Samorząd na rok 2019

              RUSZA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NA  2019 ROK 

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął

PDFKierunki działań oraz warunki brzegowe 2019.pdf
 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny Samorząd – 2019”:

 

Termin

Opis

15.04.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu I 

30.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I 

11.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1- cykl) 2018/2019

23.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2 cykl) 2019/2020

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2019/2020

UWAGA!

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a , pok. nr 5, pok. nr 1, 48-100 Głubczyce,  pod numerem telefonu; 774850817 lub 774858773

 

 

 

„Aktywny Samorząd”- Moduł II

UWAGA!

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać od dnia 23.09.2019 do 10.10.2019r.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

 

„ Nabór wniosków o dofinasowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego

 

Odbiorcami pomocy są osoby posiadające:

  • Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie niepełnosprawności
  • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • Dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie -10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny samorząd”- druki do pobrania lub osobiście w naszej instytucji.

!!!! Przedłużony termin składania wniosków do dnia 30.09.2019 !!!!!

Kontakt: 774850817, 774858773