ogłoszenia_2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głubczycach  informuje , że przedłuża się termin składania wniosków  w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” do 30 czerwca 2021r.

 

 

flgd.png

 

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Powiat Głubczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość programu 31 620,00 złotych.

Wysokość dofinansowania – w wysokości 31 000,00 złotych.

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

•     dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

•     osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w zakresie:

•     specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

•     specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,

•     wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,

•     wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,

•     wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

 


Zadanie będzie realizowane w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi.
Osoby objęte programem otrzymają pomoc w zakresie nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, a także dietetyki oraz zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 

Informacji dla osob zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, , tel. 77 485 08 17.


 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.
 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o  wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” i złożenie formularza w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a ,48-100 Głubczyce do dnia 11 czerwca 2021 roku.

 

Plakat:

PLAKAT OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021 2.jpeg


 

 

Karta zgłoszenia do programu:

PDFkarta-zgloszeniowa-opieka-wytchnieniowa-2021-poradnictwo-specjalistyczne-2-1.pdf (426,94KB)
 

 

Karta oceny stanu:

PDFkarta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-fim-1.pdf (496,20KB)